สมัคและเล่นฟรีได้ที่นี้ >  http://signup.leagueoflegends.com/?ref=4d4856458177e514472102
 
 
League of Legends
 
 
Nautilus, The Titan of the Depths
 
แท้งตัวไหม่ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง
ควรดูในคลิปประกอบกับการอ่านสกิลเพื่อเพิ่มความชัดเจนของสกิลต่างๆ
 
อาจจะมีการอัฟเดตสกิลต่างๆได้ในอนาคต เพิ่มหรือลดความสามารถ
กดด้านบน เพื่อเช็คของทาง NA ถ้าเกิดมีการอัฟเดทหรือเปลียนแปลงความสามารถ

Stats

Damage 52 (+3.3 / per level)
Health 432 (+86 / per level)
Mana 200 (+50 / per level)
Move Speed 300
Armor 12 (+3.25 / per level)
Spell Block 30 (+1.25 / per level)
Health Regen 1.49 (+0.11 / per level)
Mana Regen 1.49 (+0.14 / per level)
 
 
Staggering Blow ( Passive/ติดตัว )
Nautilus' basic attacks deal bonus physical damage and immoblize his targets. This effect cannot happen more than once every few seconds on the same target.
เพิ่มเติม ขอบคุณ ขอมูลจาก http://leagueoflegends.wikia.com/
(Innate): Nautilus' basic attacks deal an additional 2 + (6 × level)physical damage
and immobilize his target for 0.5 / 0.75 / 1 seconds.
This effect cannot trigger on the same target more than once every 12 seconds
 
Nautilus โจมตีธรรมดาเพิ่มความเสียหายอีก 2 + (6 × level) physical damage
และทำให้ติดสถานะเดินไม่ได้ เป็นเวลา 0.5 / 0.75 / 1 seconds เรียงตาม Lv 1 / 7 / 13
เอ๊ฟเฟคนี้ในซ้ำตัวเดียวในเวลา 12 วินาทีไม้ได้ แต่ไปตีตัวอื่นได้
[หรือในอีกความหมาย ตีแล้วติด รอ12วิ ตีแล้วติดไหม่]
 
 
Dredge Line ( Q )
Nautilus hurls his anchor forward. If it hits an enemy unit, Nautilus drags himself and the target together dealing 80/120/160/200/240 (+0.75) magic damage and stunning them briefly.
If the anchor hits terrain, Nautilus will drag himself forward and the cooldown is reduced by 50% ( ).
 
Nautilus ขว้างสมอเรื่อของมันไปทางด้านหน้า 
 
1.ถ้าโดนศัตรู Nautilus และอีกผ่ายจะพุ่งเข้าหากัน
ทำดาเมจแก่ศัตรู 80/120/160/200/240 (+0.75) magic damag และ stun เล็กน้อย
 
2.ถ้าโดนกำแพงหรือพวกหรือฉากในเกมส์ Nautilus จะพุ่งเข้าหากำแพงที่ปาไปโดน
และลดเวลา cooldown ของสกิลอีก 50 เปอร์เซ็น
Cost     60 / 70 / 80 / 90 / 100 Mana
Range  950
Cooldown 14 / 13 / 12 / 11 / 10 seconds

Titan's Wrath ( W )
Nautilus surrounds himself with dark energies, shielding him from the next 80/130/180/230/280 plus 10% of his bonus health (+ ) damage for up to 10 seconds.
While the shield persists, Nautilus' basic attacks apply a damage over time effect to all units around his target. The effect deals 30/60/90/120/150 (+0.4) magic damage over 2 seconds.

Nautilus สร้างเกราะรอบตัวด้วยพลังแห่งความมืด สร้างเกราะขึ้น
[ 80/130/180/230/280 + 10% จากเลือดของ Nautilus ]
เกราะ คงอยู่เป็นเวลา 10วินาที

ถ้ายังมีเกราะอยู่ Nautilus โจมตีธรรมดา จะเพิ่มความสามารถ  เมือตีแล้วจะกระจายดาเมจไปข้างๆเป้าหมาย
สร้างความเสียหาย 30/60/90/120/150 (+0.4) magic damage ทุกๆ 2 วินาที ทุกๆครั้งที่โจมตี
[ทั้งเป้าหมาย และตัวที่อยู่ข้างๆ]
Cost       80 Mana
Range    350
Cooldown   26 / 24 / 22 / 20 / 18 seconds

 Riptide ( E )
Nautilus slams the ground, causing the earth to explode around him. Each explosion deals 60/100/140/180/220 (+0.5) magic damage to units in the area and slows them by 30/35/40/45/50% for 2 seconds. This slow diminishes over time.
A unit can be hit by more than one explosion, but they take 50% less damage from additional explosions.

Nautilus กระทืบพื้นดินจนระเบิด[เป็นน้ำพุ่งขึ้นมา]
แต่ละรูจะทำดาเมจ 60/100/140/180/220 (+0.5) magic damage ในพืิ้นที่ของสกิล
และคนที่อยู่ในนั้นจะติดสถานะ  slow 30/35/40/45/50% for 2 seconds
[พุ่งเป็นแถวรอบตัว แถวละ3รู]

ศัตรูจะโดนดาเมจได้เกิน1ครั้ง แต่ในครั้งต่อไปจะโดนเพียงแค่ 50% ของดาเมจปกติ
Cost     60 / 70 / 80 / 90 / 100 Mana
Range  400
Cooldown 120 / 100 / 80 seconds
Depth Charge ( R ) 
Nautilus fires a shockwave that chases an enemy champion. This deals 125/175/225 (+0.4) magic damage to enemies it passes through and knocks them into the air.
The shockwave explodes upon hitting its target dealing 250/350/450 (+0.8) magic damage, launching them into the air and stunning them for 1/1.5/2 seconds.

Nautilus ยิงคลื่นน้ำออกไปหาแช้มเปียนผู้โชคดี
ในทางที่สกิลกำลังพุ่งผ่าน ผู้โชคดีที่ขวา่งทางมันจะได้รับ 125/175/225 (+0.4) magic และเด้งขึ้นฟ้า
ผู้ที่ถูกล๊อตเตอรี่รางวันที่1
เมือคลื่นน้ำพุ่งมาถึง จะระเบิดออกและทำดาเมจ 250/350/450 (+0.8) magic damage
เด้งขึ้นฟ้า และ ตกลงมาติดสถานะ stun เป็นเวลา 1/1.5/2 seconds.

Cost     100 Mana
Range   850
Cooldown  120 / 100 / 80 seconds
__________________________________________________________________________
แล้วเจอกันไหม่ เมือตัวไหม่ออกมา ผมก็น่าจะเอามาเขียนอีกครับ

Comment

Comment:

Tweet

ฐานข้อมูล LoL ภาษาไทย! >> http://gr8ga.me/lol

#1 By AA (103.7.57.18|58.137.155.215) on 2012-07-10 17:33